Nieuws

Jaarsverslag 2021

Ieder jaar legt de dorpsraad Nuland verantwoording af aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurt middels een jaarverslag. Omdat we het net zo belangrijk vinden om verantwoording af te leggen aan…

Buurtapp in heel Nuland

Op het moment zijn er een aantal buurtapps aanwezig, zie op de foto hieronder de blauw omcirkelde gebieden. Een aantal straten hebben wél een buurtapp, maar zijn niet bekend bij…

Dorpsraad Nuland

We staan altijd “vur” Nuland klaar!

Leefbaarheid van Nuland

Samenwerking met gemeente

In overleg met Nulanders

Missie

Bijdragen aan de leefbaarheid in Nuland.

Visie

Middels een dorpsraad in ’s-Hertogenbosch aandacht geven aan onderwerpen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nuland.

Een bestuur zijn wat kan genieten van de successen die er geboekt worden en geen onderwerpen uit de weg gaat.

Strategie

Gesteund door beleidsregels voor wijk- en dorpsraden.

Professionele samenwerking met gemeenteraad, college, wijkmanager en ambtenaren aangaan en onderhouden.

Blijvend onderzoeken wat de bewoners van Nuland willen.

Successen vieren.

Contact

Neem contact op met Dorpsraad Nuland middels het contactformulier of mail naar secretariaat@dorpsraadnuland.nl

Neem contact op