Nieuws

Ankertje voor Gerard van Oers

Op Koningsdag heeft de dorpsraad Gerard van Oers in het zonnetje gezet.  Vanwege zijn bijdrage aan de leefbaarheid in Nuland heeft hij een Ankertje van Verdienste ontvangen. Zie ook het…

Nuland in cijfers 2022

De dorpsraad ontvangt actuele cijfers over Nuland in de vorm van een infographic. Zijn hier vragen of opmerkingen over horen we die graag via secretariaat@dorpsraadnuland.nl

Gevraagd kinderfietsen

Op verschillende plaatsen in de gemeente worden vluchtelingen opgevangen. Via de bestaande kanalen worden al de nodige fietsen geregeld, zodat mensen zichzelf in onze mooie omgeving kunnen bewegen. We zoeken…

Dorpsraad Nuland

We staan altijd “vur” Nuland klaar!

Leefbaarheid van Nuland

Samenwerking met gemeente

In overleg met Nulanders

Missie

Bijdragen aan de leefbaarheid in Nuland.

Visie

Middels een dorpsraad in ’s-Hertogenbosch aandacht geven aan onderwerpen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nuland.

Een bestuur zijn wat kan genieten van de successen die er geboekt worden en geen onderwerpen uit de weg gaat.

Strategie

Gesteund door beleidsregels voor wijk- en dorpsraden.

Professionele samenwerking met gemeenteraad, college, wijkmanager en ambtenaren aangaan en onderhouden.

Blijvend onderzoeken wat de bewoners van Nuland willen.

Successen vieren.

Contact

Neem contact op met Dorpsraad Nuland middels het contactformulier of mail naar secretariaat@dorpsraadnuland.nl

Neem contact op