Anker van Verdienste

Anker van Verdienste

In 2018 introduceerde Dorpsraad Nuland het Nulands ‘Anker van Verdienste’. Het Anker is een nieuwe dorpsonderscheiding die wordt toegekend aan personen die zich op bijzonder wijze hebben ingezet voor de Nulandse gemeenschap. Op deze pagina vind je een overzicht van wie deze onderscheiding al eens hebben mogen ontvangen.

2023
2022
2021
2020
2019
2018