Logo Dorpsraad Nuland

Oproep: openbare vergaderingen

Hoi beste mensen, In onze visie hebben we openbare vergaderingen opgenomen met de volgende thema’s. We merken dat de opkomst van Nulandse inwoners , ondernemers en verenigingen sterk terug loopt bij die bijeenkomsten. Daarom willen we graag van jullie horen wat je van de volgende aanpak vindt.  Nieuwjaarsbijeenkomst / Nulander Lees verder…

Inspraak ‘Heesch West’

Ten zuidoosten van ons dorp, aan de andere kant van de A59, krijgen de plannen voor het industriegebied ‘Heesch West’ nu concreter vorm.  Op dit moment liggen het Voorontwerp Bestemmingsplan en de milieueffectrapportage ter inzage bij de drie betrokken gemeenten Bernheze, ’s Hertogenbosch en Oss.Tot 13 augustus kunt u de stukken inzien Lees verder…

Logo Dorpsraad Nuland

Uitnodiging: Openbare bijeenkomst 20 juni

Beste mensen, Op 20 juni om 20 uur hopen we dat jullie naar de Meent komen voor onze openbare dorpsraadbijeenkomst. We praten jullie dan graag bij over de uitkomst van de wijk- en buurtmonitor. Via de afdeling onderzoek en statistiek is vastgesteld hoe de Nulandse bewoners denken over een aantal thema’s. De uitkomst wordt toegelicht door Lieke Lees verder…

Nico gestopt met besturen

Nico gestopt met besturen Meer dan 10 jaar heeft Nico van Nuland hard gewerkt aan de leefbaarheid in Nuland. Al vanaf het begin van de dorpsraad doet hij mee als vice voorzitter van het bestuur van Dorpsraad Nuland. Karakteristiek voor zijn manier van werken:  alles ophalen, kritische benadering, altijd aanwezig Lees verder…