Eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen, maar hoe kan je die eenzaamheid doorbreken. De werkgroep Welzijn en Zorg ( Annie en Wilie ) gaat de komende tijd aandacht geven aan dit onderwerp door onze lezers informatie en handvaten mee te geven die hen wellicht helpen om er anders mee om te gaan. Als Lees meer…

Jaarverslag 2023

Dorpsraad Nuland Jaarverslag 2023 Ieder jaar legt de Dorpsraad Nuland verantwoording af aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurt middels een jaarverslag. We vinden het net zo belangrijk dat we verantwoording af leggen aan de Nulandse inwoners daarom wordt dit jaarverslag ook met hen gedeeld. Download hier het jaarverslag: Jaarverslag 2023

Logo Dorpsraad Nuland

Update Duurzaam Nuland 3.0

Update Duurzaam Nuland 3.0 De laatste weken heeft de werkgroep Duurzaam Nuland 3.0. een stratenblokaanpak opgepakt en uitgewerkt. Dat vond plaats aan de linkerkant van de Raadhuisstraat waar 18 woningen het blok vormden. Met hulp van de buurtvereniging zijn de bewoners benaderd en zijn er bij twee huizen gratis energiescans Lees meer…