Ankertje van Verdienste voor Theo Hanegraaf

Op kermismaandag zijn de bestuursleden van de dorpsraad naar het gilde gegaan om Theo Hanegraaf te verblijden met het ankertje van verdienste.  Het derde ankertje van 2019 gaat naar Theo vanwege zijn onuitputtelijke inzet voor het gilde en de heemkundewerkgroep. Compleet verrast en in aanwezigheid van vele leden, de burgemeester Lees verder…

Nieuwe subsidieregeling isolerende maatregelen

Nieuwe subsidieregeling isolerende maatregelen bekend! Afgelopen week is de nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH) gepubliceerd. Voor isolatiemaatregelen die vanaf nu uitgevoerd worden kan weer subsidie worden aangevraagd. Als huiseigenaar of bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. De belangrijkste Lees verder…

Logo Dorpsraad Nuland

Update Heesch-West

Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan industrieterrein Heesch West zijn er twee belangrijke zaken “ingebracht”.  De werkgroep Leefbaar Nuland ( Nico van Nuland, Jos van Sleeuwen en Hans van der Biezen ) zetten zich volledig in op een nieuw voorstel voor de ontsluiting van Heesch West. Hieronder kunt u de Lees verder…

Logo Dorpsraad Nuland

Besluit openbare vergaderingen

Hoi beste mensen, Op ons voorstel  aangaande de openbare vergaderingen zijn een zeer beperkt vooral ondersteunende reacties gekomen. Het bestuur heeft in haar vergadering van 6 augustus besloten om: Nieuwjaarsbijeenkomst / Nulander van het  jaar voort te zetten. Politiek café te koppelen aan verkiezingen.  Openbare dorpsraadsvergaderingen te houden als er Lees verder…

Logo Dorpsraad Nuland

Oproep: openbare vergaderingen

Hoi beste mensen, In onze visie hebben we openbare vergaderingen opgenomen met de volgende thema’s. We merken dat de opkomst van Nulandse inwoners , ondernemers en verenigingen sterk terug loopt bij die bijeenkomsten. Daarom willen we graag van jullie horen wat je van de volgende aanpak vindt.  Nieuwjaarsbijeenkomst / Nulander Lees verder…

Inspraak ‘Heesch West’

Ten zuidoosten van ons dorp, aan de andere kant van de A59, krijgen de plannen voor het industriegebied ‘Heesch West’ nu concreter vorm.  Op dit moment liggen het Voorontwerp Bestemmingsplan en de milieueffectrapportage ter inzage bij de drie betrokken gemeenten Bernheze, ’s Hertogenbosch en Oss.Tot 13 augustus kunt u de stukken inzien Lees verder…

Logo Dorpsraad Nuland

Uitnodiging: Openbare bijeenkomst 20 juni

Beste mensen, Op 20 juni om 20 uur hopen we dat jullie naar de Meent komen voor onze openbare dorpsraadbijeenkomst. We praten jullie dan graag bij over de uitkomst van de wijk- en buurtmonitor. Via de afdeling onderzoek en statistiek is vastgesteld hoe de Nulandse bewoners denken over een aantal thema’s. De uitkomst wordt toegelicht door Lieke Lees verder…