Logo Dorpsraad Nuland

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari

De dorpsraad Nuland wenst alle lezers van de nieuwsbrief een gezond en gelukkig 2023 toe. We gaan ook het komende jaar weer ons best doen om de leefbaarheid in Nuland te verbeteren.  Zo nodigt de werkgroep nieuwjaarsbijeenkomst (Annie, Epko en Dylan) u allemaal uit om op 8 januari naar de Meent te komen, Lees meer…

Prettige Feestdagen

Het bestuur van de dorpsraad wenst alle bezoekers aan onze website prettige feestdagen toe. We hopen u ook in 2023 van dienst te zijn in het kader van behoud en verbetering van de leefbaarheid. Annie, Willie, Francien, Adri, Dylan, Epko en Giel. 

Omgevingsvisie

De gemeente is aan de slag met de gebiedsvisie wat een onderdeel is van de omgevingsvisie. Voor achtergronden www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie. Het bestuur van de dorpsraad Nuland ziet dit als een perfecte gelegenheid om de Nulandse wensen kenbaar te maken. Wij kunnen ons werk het beste doen als we hierbij gevoed worden door Lees meer…

Mantelzorgwoningen

Binnen de dorpsraad Nuland houdt de werkgroep wonen zich bezig met het toekomstig wonen in Nuland.Daarvoor hebben Adri en Epko de visie wonen in Nuland na 2020 geschreven.Daarin zijn inbreiding en uitbreiding belangrijke aandachtsgebieden om de groei in Nuland het hoofd te bieden. De visie is te lezen op onze website.Zij hebben ook Lees meer…