Afschaling lijn 90 ( Oss – ‘s-Hertogenbosch )

Gepubliceerd door admin op

De dorpsraad Nuland werd door de dorpsraad van Geffen op de hoogte gebracht van de afschaling van dienstregeling op lijn 90 van Oss naar ‘s-Hertogenbosch. Daar ging aan vooraf dat de gemeentes van Arriva het voorstel tot reductie hadden ontvangen. In deze situatie goed om een goede buur te hebben en samen op te trekken. Binnen het bestuur van de dorpsraad een onderwerp voor de werkgroep 3V ( verkeer, vervoer, veiligheid ).  

De afschaling houdt in:  ‘s-Avonds niet meer tot 21.30 uur maar tot 20.00 uur  en in het weekend helemaal geen ritten meer, ingaande op 9 januari 2022. Daar worden een aantal bewoners van Geffen en Nuland de dupe van en het wordt voor stagiaires in de zorg onmogelijk om met openbaar vervoer onregelmatige diensten te draaien. Al vrij snel was het duidelijk dat het voor de pers ook een interessant item was en er volgden publicaties en opinies in Brabants Dagblad en bij DTV.  

Binnen de dorpsraad is nagegaan welke stakeholders er op dit vlak zijn en kwamen tot seniorenraad ‘s-Hertogenbosch,  gemeente ‘s-Hertogenbosch, vereniging voor kleine kernen Noord-Brabant en vooral de provincie.

Er heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden tussen de gemeentes, vervoerder Arriva en de provincie. Daarbij blijkt dat er een landelijke kostenreductie van 10% achter de sanering zit en dat de minst rendabele lijnen in beeld komen voor afschaling. Het is niet duidelijk of de reductie nog ( gedeeltelijk ) teruggedraaid kan worden, daarvoor zijn zienswijzes in de maak.  De druk ligt nu op het zoeken naar alternatieven waarbij in beide dorpen bekend is dat er geen vrijwilligers voor gevonden kunnen worden. De alternatieven die door de provincie in beeld gebracht worden schieten tekort vanwege onbekendheid en onduidelijkheid. De ontstane situatie wordt ook meegenomen door de VVKKNB in het reizigersoverleg. Er zal door de verschillende partijen nog flink aandacht aan moeten worden gegeven met ongetwijfeld een gevoel van verlies wat over blijft. Het belooft ook niet veel goeds voor de toekomst.  

Categorieën: Nieuws