Kennismaken met Gerard van Oers

Gepubliceerd door admin op

Gerard is geboren in Alem en heeft 5 zussen en 4 broers. Toen Gerard jong was hoorde de gemeente Alem bij de provincie Noord-Brabant, later bij Gelderland. Gerard is een liefhebber van het dialect, de ouderen van het gezin, waaronder Gerard, spraken Brabants dialect en de jongere meer Gelders.

Gerard wist al in de vierde klas lagere school dat hij later onderwijzer wilde worden. Na de MULO ging hij naar de kweekschool in Den Bosch. Voor het behalen van de hoofdakte moest hij stage lopen en kwam toen op de Herman Broerenschool terecht, de school van de Binckhorst. Hij was daarmee nauwelijks bekend omdat er in die tijd op de kweekschool  weinig aandacht werd besteed aan het “Buitengewoon Lager Onderwijs”. Tegenwoordig heet dat het “Speciaal Onderwijs”.

Gerard had vanaf het eerste moment een klik met dit soort onderwijs en is er na zijn studie gaan werken, Hij heeft er in totaal 44 jaar met veel plezier gewerkt. Hij is begonnen met blinde, en slechtziende leerlingen en heeft daarna meerdere groepen leerlingen gehad met diverse problematiek. Het was toen gebruikelijk dat de leerlingen en de leraar tijdens de middagpauze hun brood in de klas opaten. Tijdens de gesprekken in de middagpauze gaven zijn leerlingen, toen tussen 13 en 20 jaar oud, aan dat ze niet voor de sociale werkvoorziening wilde gaan werken maar het liefst een reguliere baan hadden. Naar aanleiding hiervan is Gerard stagebegeleider geworden zodat hij ze kon begeleiden naar een reguliere baan. In het begin deed hij dit alleen,, maar in de loop van jaren samen met een aantal collega’s. Op het einde van zijn carrière stroomde 48% van de leerlingen uit naar een betaalde baan.

Gerard zat ook bij landelijke werkgroepen en had veel contact met het UWV in Nijmegen, Tiel, Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. De contacten waren heel nauw en intensief omdat het UWV moest zorgen voor “de voorzieningen” ofwel de middelen om het voor een werkgever aantrekkelijk te maken om een jongere met een beperking in dienst te nemen. Hij heeft dit altijd met veel plezier gedaan ondanks de soms lange dagen, ’s ochtends voor 8 uur op school en door tot 17.30 uur, maar ook heel vaak nog in de avonduren.

Geard heeft zijn vrouw Mientje ontmoet in Geffen tijdens de dansavonden bij café de Govert. In december 1973 zijn ze getrouwd, hebben een huis gebouwd in de Pelgrimstraat in Nuland, waar ze nu nog steeds wonen. Samen hebben ze drie kinderen en 8 kleinkinderen. Gerard en Mientje vinden het leuk om met de caravan op pad te gaan.

Zijn eerste vrijwilligerswerk was in mei 1974 toen hij gevraagd werd om bij de Klepel de stencils af te drukken en de klepels te verzamelen. Zijn vrouw Mientje was een van de mensen die de kopij uittypte. Later is hij ook nog secretaris/penningmeester geweest. Tijdens de bouw van “de Klepelruimte” achter aan de Oude Hazenkamp, nu staat er alweer een nieuwe, heeft Gerard mee geholpen met ‘uperen’. De Hazenkamp werd door vrijwilligers in hun vrije tijd gebouwd. In 1998 is Gerard bij de Klepel gestopt omdat zijn baan steeds drukker werd. Gerard heeft altijd genoten van de gezelligheid en de saamhorigheid die er onderling was tussen de vrijwilligers van de Klepel.

In 1980 werd hij ook gevraagd om zitting te nemen in het Schoolbestuur van de basisschool in Nuland op voordracht van de oudercommissie terwijl zijn oudste kind nog niet naar school ging. Hij heeft hiervoor speciaal toestemming gekregen. De eerste jaren waren erg druk met het opzetten van een begeleidingssysteem voor nieuwe leerkrachten omdat dat nog in de kinderschoenen stond. Gestopt in 1991, reden statutair aftreden. Dit altijd met veel plezier gedaan en het sloot ook aan bij zijn baan.

Zijn kinderen gingen naar het Rodenborgh College in Rosmalen en Gerard werd toen gevraagd om zitting te nemen in het plaatselijke OMO-bestuur. Hij is daar bijna 20 jaar bestuurslid geweest.

In 1993 kwam Harmonie Union vragen of hij in het bestuur zitting wilde nemen. Gerard bespeelt zelf geen instrument. Hij is 15 jaar lid geweest van het bestuur en is hiermee gestopt omdat het niet meer te combineren was met zijn drukke baan. Gerard heeft nog steeds goede contacten met de harmonie.

In 2001 kwam Theo Hanegraaf vragen of Gerard, wegens vertrek van de voorzitter, bij het Oranjecomité wilde komen. Een persoon van het Gilde en een persoon van de Harmonie in het bestuur was wenselijk. Het leukste tot nu toe bij het Oranjecomité was wel 75 jaar bevrijding in 2019. Goede contacten met de gemeente Den Bosch en intensieve samenwerking met de harmonie, heemkundewerkgroep, diverse koren en het gilde gingen hieraan vooraf. Mike van Venrooy heeft hierover een boek geschreven. Heemkunde heeft ook zijn interesse.

Gerard verzorgt ook jaarlijks de toespraak tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Hij is ook lid van de avondwakegroep.

Nuland kan op Gerard blijven rekenen.

Zijn motto: zonder vrijwilligers zijn we nergens.

De Dorpsraad sluit zich hier volledig bij aan en bedankt hem nogmaals voor alles wat hij voor de gemeenschap heeft gedaan en nog doet.

Het ga je goed Gerard.

Categorieën: Nieuws