Mantelzorgwoningen

Gepubliceerd door admin op

Binnen de dorpsraad Nuland houdt de werkgroep wonen zich bezig met het toekomstig wonen in Nuland.
Daarvoor hebben Adri en Epko de visie wonen in Nuland na 2020 geschreven.
Daarin zijn inbreiding en uitbreiding belangrijke aandachtsgebieden om de groei in Nuland het hoofd te bieden. De visie is te lezen op onze website.
Zij hebben ook het wonen voor senioren beschreven op deze pagina.
Verder weten we dat de gemeente erg positief staat ten opzichte van mantelzorgwoningen.
Hierbij de uitleg daarover.


Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021.
4.2.3.5 Mantelzorgwoning Als sprake is van een aanvraag van een mantelzorgwoning gaat het college ook daarbij uit van de eigen verantwoordelijkheid voor het hebben van een woning.
Dit kan door zelf een woning te bouwen of te huren die op het terrein nabij de woning van de mantelzorgers kan worden geplaatst.
Daarbij is uitgangspunt dat de uitgaven die de verzorgde(n) had(den) voor de situatie van de mantelzorg in de mantelzorgwoning, aan het wonen in deze woning besteed kunnen worden.
Daarbij kan gedacht worden aan huur, kosten nutsvoorzieningen, verzekeringen enz. Met die middelen zou een mantelzorgwoning gehuurd kunnen worden.
Ook zouden deze middelen besteed kunnen worden aan een lening of hypotheek om een mantelzorgwoning (deels) van te betalen.
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn regels opgenomen voor het vergunningvrij bouwen of gebruiken. Zo is het mogelijk om op het achtererfgebied een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).
Iemand die mantelzorg nodig heeft, kan nu in het achtererfgebied van zijn mantelverzorger gaan wonen. Andersom is ook mogelijk: mantelzorgverlener in de woongelegenheid en mantelzorgontvanger in de hoofdwoning.
Het moet daarbij gaan om de huisvesting in of bij een woning van maximaal één huishouden van maximaal twee personen, waarvan ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.


De werkgroep (Willie , Adri en Epko) hoopt dat middels deze mogelijke uitbreidingen er een gedeelte van de woonproblematiek in Nuland kan worden opgelost.   
Mocht u daar nog vragen over hebben kunt u die stellen via secretariaat@dorpsraadnuland.nl