Uitnodiging: Toename verkeersdrukte Nuland door Heesch West

Gepubliceerd door admin op


Hoi beste mensen,

De gemeentes Oss, Bernheze en ’s-Hertogenbosch zijn druk doende met de ontwikkeling van het industrieterrein Heesch West.

Door het industrieterrein neemt het aantal verkeersbewegingen (waaronder veel vrachtverkeer) toe en krijgen we daar als inwoners van Nuland ook mee te maken. De dorpsraad Nuland (initiator Nico van Nuland) heeft de afgelopen periode gepleit voor een zo goed mogelijke ontsluiting van dit industrieterrein zodat de overlast zo klein mogelijk is.
Verder willen de gemeentes een heel duurzaam industrieterrein, daarom zijn er ook voorbereidingen getroffen voor 3 windmolens. 

Op 13 juni komen Paul van Dijk (directeur GR) en Bastian van Dijck (schrijver Milieu Effect Rapportage) aan geïnteresseerden een toelichting geven op de plannen zoals ze er nu liggen.

Wethouder Roy Geers is ook aanwezig om toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Na de toelichting komt de inspraakperiode op de MER.

Tijd om te komen luisteren en vragen te stellen, op 13 juni om 20.00 uur in de Meent. 


0 reacties

Laat een reactie achter

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *