Privacy Statement

Privacy Statement

Het beleid van de dorpsraad is er op gericht om de privacy van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen. Dat betekent dat we de e-mail adressen die we in ons bestand hebben nergens anders voor gebruiken dan voor informeren en ophalen i.k.v. leefbaarheid in Nuland. Bij het gebruik van uw e-mail adres gebeurt dat in “BCC”.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw e-mail adres dan horen we dat graag. Verder gaan we conform privacy regelgeving om met het plaatsen van foto’s.

Bestuur Dorpsraad Nuland