Aandacht voor Nuland

Dorpsraad Nuland geeft aandacht aan onderwerpen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nuland en haar omgeving. De leden van de Dorpsraad Nuland zijn daarvoor altijd actief bezig met verschillende projecten. Dorpsraad Nuland zet zich als geheel actief in, maar individuele leden maken ook samen met andere betrokkenen deel uit van diverse projectgroepen. Hieronder vind je de projecten waar Dorpsraad Nuland zich momenteel mee bezig houdt.

Zelf een project uitvoeren?

U kunt bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch gratis een aanhanger met gereedschap lenen voor het opknappen van de openbare ruimte. Denk aan het opruimen van zwerfafval, het opschonen van groenstroken of het opknappen van de speeltuin. De aanhanger is niet geschikt voor het vervoeren van meubels, zand, enzovoorts. Buurtverenigingen, scholen, wijkraden of betrokken bewoners kunnen de aanhanger lenen. Veel inwoners vinden een schone leefomgeving belangrijk. De aanhanger is een idee van de gemeente om inwoners te betrekken bij het opknappen van de leefomgeving.

In de aanhanger zitten bijvoorbeeld vegers, harken, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken en een kruiwagen. Er is geen mechanisch gereedschap, zoals een boormachine, aanwezig in de aanhanger. Elk seizoen passen we de inhoud van de aanhanger aan. Zo zit er in de winter bijvoorbeeld ook strooizout in de aanhanger.

Om de aanhanger te reserveren, stuurt u een e-mail naar leenaanhanger@s-hertogenbosch.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en datum en tijd waarop u de aanhanger wilt lenen. De werfbeheerder van de gemeente neemt daarna contact met u op.
Ook spreekt u met hem af wanneer u de aanhanger ophaalt bij de gemeentewerf in de Kruisstraat. Na afloop van de werkzaamheden brengt u de aanhanger weer terug. De aanhanger heeft een gewicht van 1200 kg. Controleert u voordat u de aanhanger komt ophalen op het kenteken van uw auto of uw auto de aanhanger mag trekken.

U bent verantwoordelijk dat al het gereedschap na afloop van de werkzaamheden weer in de aanhanger aanwezig is. Inwoners die de aanhanger willen lenen, tekenen een leenoverkomst bij het ophalen van de aanhanger op de gemeentewerf.