Het project

In 2017 sprak Nico van Nuland in het bestuur van de dorpsraad zijn zorgen uit over de consequenties van de komst van het industrieterrein Heesch West voor de leefbaarheid in Nuland. Omdat het meerdere kernen rondom het industrieterrein betreft is er onder de naam “Buren van Heesch West” een werkgroep opgericht. Deelnemers in de werkgroep zijn Heesch, Geffen, Vinkel en Nuland. De werkgroep heeft een voorstel bij de GR aangedragen die in hun ogen de meest optimale ontsluiting van het industrieterrein oplevert.
heesch-west-beleidsplan-dorpsraad-nuland-1140x530

Heesch West

Bedrijventerrein Heesch West ligt op grondgebied van de gemeente Bernheze en ‘s-Hertogenbosch. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld door de gemeenten Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss die hiervoor samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Met het bedrijventerrein dat nog ontwikkeld moet worden, willen de gemeenten de bedrijvigheid centreren. De eerste doelgroepen voor dit bedrijventerrein zijn grootschalige logistieke bedrijven, innovatieve concepten in de bouwsector en daarnaast is het ook de bedoeling dat enkele bedrijven actief in de bouw, recycling en infrastructuur binnen de gemeenten Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss zich naar dit bedrijventerrein verplaatsen.

www.heeschwest.nl

Documenten

Hieronder zijn een aantal documenten te downloaden die van belang zijn voor dit project van Dorpsraad Nuland

Laatste nieuws

Logo Dorpsraad Nuland 1025×386

Update Heesch-West

Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan industrieterrein Heesch West zijn er twee belangrijke zaken “ingebracht”.  De werkgroep Leefbaar Nuland ( Nico van Nuland, Jos van Sleeuwen en Hans van der…
heesh-west-verkeer

Inspraak ‘Heesch West’

Ten zuidoosten van ons dorp, aan de andere kant van de A59, krijgen de plannen voor het industriegebied ‘Heesch West’ nu concreter vorm.  Op dit moment liggen het Voorontwerp Bestemmingsplan…
heesh-west-verkeer

Uitnodiging: Toename verkeersdrukte Nuland door Heesch West

Hoi beste mensen, De gemeentes Oss, Bernheze en ’s-Hertogenbosch zijn druk doende met de ontwikkeling van het industrieterrein Heesch West. Door het industrieterrein neemt het aantal verkeersbewegingen (waaronder veel vrachtverkeer)…