Het project

Ad van den Bosch heeft een opzet geschreven voor een woonservicegebied en aangeboden aan de seniorenraad ’s-Hertogenbosch. De seniorenraad heeft aan Dorpsraad Nuland gevraagd om een pilot te starten om het woonservicegebied gestalte te geven. Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

woonservicegebied-nuland-dorpsraad-800x530

Woonservicegebied

De vergrijzing van de bevolking van ons land heeft op korte termijn gevolgen voor de huisvesting en verzorging van de komende generatie ouderen. Zo ook in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en in ons eigen Nuland. Het aantal zorgbehoevende en alleenstaande ouderen stijgt en hun specifieke woonwensen zijn nog niet altijd aanwezig. Om zo goed mogelijk in zorgvoorzieningen te voorzien moeten de woningen van ouderen zich niet te ver van o.a. huisarts, verpleging, apotheek en fysiotherapeut bevinden.

Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen als zij een aanpasbare woning kunnen krijgen dichtbij deze voorzieningen. Ouderen die, eventueel met aanpassingen, en ondersteund door vrijwilligers, burenhulp en zorgaanbieders in hun eigen woon- en leefwereld kunnen blijven wonen hebben een gelukkiger en gezondere leven als zij die dit moeten missen.

Woonservicegebieden zijn bedoeld om voor ouderen een leefomgeving te realiseren waarin dit mogelijk wordt.
De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) definieert een woonservicegebied als volgt:
“Een woonservicegebied is een wijk of dorp waar optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet- planbare 24 uurszorg. In een woonservicegebied kunnen inwoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning. Ook ervaren inwoners met beperkingen een hogere kwaliteit van dagelijks leven, omdat zij langer deel kunnen nemen aan de samenleving. Als bewoners toch niet langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen, kunnen zij desgewenst verhuizen naar een zorgwoning binnen het woonservicegebied. Zo kan hun sociale netwerk blijven functioneren.”

Werkgroep

Francien van Empel – Dorpsraad Nuland

Henny Meijer – Seniorenraad

Jos van Sleeuwen – Werkgroep Wonen Seniorenraad

Wim van Koert – Ouderen

Evert Visschers – Zorg

Giel van den Akker – Dorpsraad Nuland

Documenten

Hieronder zijn een aantal documenten te downloaden die van belang zijn voor dit project van Dorpsraad Nuland

Laatste nieuws

mantelzorgwoningen 1

Mantelzorgwoningen

Binnen de dorpsraad Nuland houdt de werkgroep wonen zich bezig met het toekomstig wonen in Nuland.Daarvoor hebben Adri en Epko de visie wonen in Nuland na 2020 geschreven.Daarin zijn inbreiding en uitbreiding…
pelgrimsche-hoeve-fase-4-5-1025×683

Visie op wonen in Nuland

De werkgroep wonen van de dorpsraad presenteert hun visie op wonen. U kunt hieronder de PDF downloaden.
woonscan-kbo-nuland-vinkel

Gratis woonscans voor Nuland en Vinkel

In de toekomst zullen we langer thuis moeten blijven wonen, bejaardenhuizen zijn verleden tijd. Als we langer in de huidige woning willen blijven wonen, dan moet er gekeken worden naar…
Logo Dorpsraad Nuland 1025×386

Dorpsraad Nuland in het nieuws

Hoi beste mensen, De laatste weken heeft Dorpsraad Nuland twee keer de tv gehaald. DTV heeft aan twee onderwerpen aandacht besteed die uit de koker van de dorpsraad kwamen. F59…