Anker van Verdienste

In 2019 introduceerde Dorpsraad Nuland het Nulands ‘Anker van Verdienste’. Het Anker is een nieuwe dorpsonderscheiding die wordt toegekend aan personen die zich op bijzonder wijze hebben ingezet voor de Nulandse gemeenschap. Op deze pagina vind je een overzicht van wie deze onderscheiding al eens hebben mogen ontvangen.

2019
2018
  • Tiny Eltingh
  • Adri van Venrooij
  • Han Zwanenberg
  • Hans Voets